Bir əyləc, metalın əyilməsinə imkan verən bir metal maşındır.

1 nəticələri 12-27 bayrağı

CAS NO. ÜRÜN ADI XÜLASƏ